Česta pitanja

Čime se bavi Melany Software Team?

Šta su ERP rešenja?

Šta je Balans?

Koje poslovne procese je moguće voditi u osnovnom Balans programu?

Koje dodatne operacije se mogu obavljati kroz Balans?

​Kako se Balans povezuje sa sistemima za elektronsko poslovanje?

Šta su Balans paketi?

Kome je namenjen Balans MINI paket?

Koje operacije je moguće obavljati u Balans MINI paketu?

Kada stičem pravo na održavanje Balansa?

Kako da odaberem najadekvatniju softversku podršku za moje poslovanje?

Kako mogu zakazati prezentaciju?