Održavanje i podrška

Kao korisnici Balansa u prilici ste da izaberete najadekvatniju podršku za potrebe vašeg poslovanja i tako uz minimalne dodatne troškove osigurate sebi maksimalno dobro funkcionisanje sistema.

U zavisnosti od Balans paketa i zahtevnosti održavanja samog sistema naš tim, takođe, predlaže najbolje rešenje za kontinuirano uspešno obavljanje vaših poslovnih procesa u Balansu.

Softverska podrška se, kao i sam poslovodstveni softver, u potpunosti prilagođava zahtevima korisnika uz mogućnost njenog proširenja ili smanjenja u skladu sa izmenama sistema ili željama korisnika.

Vrste i tipovi podrške

Email podrška

Podrška na daljinu

Telefonska podrška

Rezervisano vreme podrške

Redovne posete kod klijenta

Redovni mesečni izveštaj

Poslovni konsalting

Vaš Balans savetnik

Vangarantno održavanje koje se ugovara sa krajnjim korisnikom definiše obim i vrstu dodatnih intervencija i pomoći koje naš tim može da pruži, a vezano za efikasniji i bezbedniji rad poslovodstvenog softvera Balans.

Email podrška

Daljinsku asistenciju putem prepiske e-mailom uz upotrebu ticketing sistema

Podrška na daljinu

Podršku putem udaljenog pristupa korisnikovim računarima - Remote Assistance - Logmein, ukoliko postoje tehničke mogućnosti. Remote Assistance - Logmein se naplaćuje na osnovu utrošenih sati

Telefonska podrška

Dostupnost telefonske podrške u radno vreme Melany Software Team-a. Standardna telefonska podrška se može u skladu sa potrebama proširiti i na dostupnost dežurnog operatera i van radnog vremena, vikendom i praznicima.

Ugovor o vangarantnom održavanju mogu sklopiti svi korisnici nakon isteka garancijskog perioda od godinu dana, kao i korisnici čiji program je još uvek pod garancijom, ali žele dodatnu podršku svom poslovanju.

Rezervisano vreme podrške

Za sve korisnike sa aktivnim ugovorom o održavanju i podršci unapred se rezerviše vreme tehničke podrške kako bi podrška bila dostupna prvo ovim korisnicima, a zatim svima ostalima.

Redovne posete kod klijenta

Kompanije rastu i razvijaju se. Poslovne potrebe se menjaju tokom vremena, kao i softver. Redovni obilasci pomažu da budemo u toku sa promenama kod naših korisnika, kao i da naše korisnike upoznamo sa novitetima kako u našem softveru Balans, tako i u novostima u našoj kompaniji.

Redovni mesečni izveštaj

Mesečni izveštaj o korišćenju resursa MST podrške na rešavanju korisničkih zahteva.

Sredstva prikupljena od plaćene podrške troše se na stalni razvoj poslovodstvenog softvera Balans i omogućavaju nam da pratimo i unapređujemo vaše poslovanje pažljivim odabirom i primenom najnovijih informacionih rešenja.

Poslovni konsalting

Imati poslovni softver je samo jedan deo jednačine. Konstanto unapređivati softver i poslovanje zadatak je poslovnog konstaltinga. Ova usluga je nastala iz potrebe naših korisnika za stručnim znanjem kako iz oblasti informacionih tehnologija tako i iz široke oblasti poslovanja.

Vaš Balans savetnik

Vrlo jednostavno. Osoba iz podrške zadužena samo za vas i vašu kompaniju. To je osoba koja ima obavezu da prati sve što se dešava u odnosu naše dve kompanije. I to nije sve. To je osoba koja je tu za vas kada vam nešto treba, ali to je osoba koja će vas dodatno usmeravati ako primeti da ne koristite sve što vam je na raspolaganju u našem softveru.

Rezervna kopija podataka (Bekap)

Opcija kreiranja i čuvanja rezervne kopije Balans IS podataka na Melany Team serveru

 • Balans mini podrška
 • balans office podrška
 • Balans pro podrška

Osnovna

podrška

2h podrške

 • Email podrška
 • Podrška na daljinu
 • ​Telefonska podrška
 • Redovni obilasci
 • Mesečni izveštaj o podršci
 • Poslovni konsalting
 • Vaš Balans savetnik

Cloud Bekap
(opciono 20€/mesečno)

60 € / mesečno

Standardna

podrška

5h podrške

 • Email podrška
 • Podrška na daljinu
 • Telefonska podrška
 • Redovni obilasci 1 x godišnje
 • Mesečni izveštaj o podršci
 • Poslovni konsalting
 • Vaš Balans savetnik

Cloud Bekap
(opciono 20€/mesečno)

120 € / mesečno

Proširena

podrška

10h podrške

 • Email podrška
 • Podrška na daljinu
 • Telefonska podrška
 • Redovni obilasci 2 x godišnje
 • Mesečni izveštaj o podršci
 • Poslovni konsalting
 • Vaš Balans savetnik

Cloud Bekap
(opciono 20€/mesečno)

od 200 € / mesečno

Nadamo se da ćete u okviru ponude naći paket podrške koji u najboljoj meri odgovara potrebama vašeg preduzeća.