Kadrovi

Ljudi su i najvredniji i najskuplji resurs svake kompanije. Henri Ford je rekao "Možete mi uzeti fabrike, spaliti zgrade, ali dajte mi moje ljude i napraviće sve to ponovo!". Kako vi vodite računa o ljudima? Kadrovi u Balansu nude mnogo više od evidencije zaposlenih, to je vaša "zaliha" kvalitetnih ljudi!

Kompletna evidencija zaposlenih

Vodite evidenciju zaposlenih, spoljnih saradnika i povremeno angažovanih pojedinaca. Osnovni i prošireni podaci sa mogućnošću proširenja podacima koji su specifični za pozicije i funkcije.

Sektori, odeljenja, poslovnice

Zaposlene možete podeliti po odeljenjima, sektorima ili poslovnicama u skladu sa kompanijskim potrebama. Na taj način možete planirati ljudske resurse.

Stručno usavršavanje zaposlenih

Ulaganjem u usavršavanje zaposlenih ulažete u budućnost svoje kompanije. Na ovom mestu u Balansu možete pratiti sve obuke i treninge (obavezne i opcione) koje su pohađali zaspoleni.

Upravljanje zaposlenima

Adekvatno upravljanje zaposlenima predstavlja ključnu aktivnost za ostvarivanje poslovnih i drugih ciljeva kompanije. Od uspostavljanja radnih procesa, opsia poslova do zapošljavanja ljudi. Ako želite da imate prave ljude na pravom mestu sa pravim veštinama biće vam potrebne informacije.

Stalno zaposleni i spoljni saradnici

Pored evidencije zaposlenih, Balans omogućava evidenciju i spoljnih saradnika, kao i privremeno angažovanih ljudi. Ako imate potrebu za više saradnika u sezoni, a manje van sezone onda evidencija spoljnih saradnika dodatno skraćuje proces angažovanja koji zna da bude vremenski zahtevan.

Kandidati 

Da ne zaboravimo prvi korak: zapošljavanje ljudi. U Balansu možete imati evidencije potencijalnih kandidata sa svim relevantnim informacijama o potencijalnim kandidatima. Na taj način, olakšavate sebi proces zapoljšavanja i ubrzavate proces selekcije.

U našem poslu, sezonalnost je ključna odlika. Leti imamo previše posla i stalno nam nedostaju ljudi, dok zimi potreba za angažovanjem dodatnih resursa opada. Sa Balansom smo uspeli da konačno imamo sve spoljne saradnike na jednom mestu i da ih lako i jednostavno po potrebi angažujemo. Neki od njih su postali naši stalni saradnici.

Dragan Jovanović 
Direktor MFK
  • Ključne prednosti
  • KADROVI - detaljno
  • Svi zaposleni na jednom mestu
  • Osnovni i prošireni podaci o zaposlenima
  • Postavite prave ljude sa pravim veštinama na prava mesta

Želite da saznate više?

Zakažite konsultacije ili prezentaciju i na sastanku ne dužem od 60 minuta pokušaćemo da vidimo ima li smisla uspostaviti saradnju. Obećavamo da ćemo sa Vama podeliti iskustvo koje imamo, a vi procenite da li je to iskustvo za vas značajno!

Naši klijenti