Balans BAR

Balans Bar predstavlja kompletno programsko rešenje za vođenje ugostiteljskih objekata. U potpunosti se oslanjajući na Balans sistem dokumenata kroz Bar Balans je moguće voditi kompletan proces poslovanja od nabavke robe i sirovina do izdavanja fiskalnih računa i prodaje. Modul mogu koristiti podjednako uspešno mali i veliki ugostiteljski objekti, jer omogućava vođenje više od sto stolova uz unos milion artikala.

I za menadžere i za konobare

Bar Balans poseduje razdvojene podmodule za korisnike - menadžere i konobare, pomoću kojih se reguliše i kontroliše pristup i ovlašćenje za svakog korisnika sistema posebno (npr. konobari nemaju uvid u menadžerski deo programa).


Konobarski režim rada

Konobarski režim rada ima mogućnost vođenja porudžbina, po svakom stolu odvojeno kao i po stolicama ukoliko su predefinisani. Takođe, moguće je definisati popuste za određene grupe klijenata, voditi evidenciju o dugovanjima i plaćanjima. Evidencija pazara se može pratiti posebno za svakog konobara, a postoji i opcija automatskog prijema pazara.

Menadžerski režim rada

Menadžerski režim rada omogućava pristup svim opcijama programa od izrade ulaznih kalkulacija, premeštaja robe, sortiranja i otpisa. Definisanje normativa kao i raspored stolova u sali i određivanje robnih grupa kojima u skladu sa načinom poslovanja konobari lako pristupaju.


I to nije sve...

Unutar Modula Bar Balans postoji mogućnost slikovitog prikaza artikala, raspoređivanja po magacinima, premeštanja artikala iz jednog u drugi magacin, kao i praćenja stanja zaliha za svaki magacin pojedinačno. Modul podržava i unos neograničenog broja partnera ili komitenata i sektora unutar njih. Postoji mogućnost izrade ulaznih kalkulacija, štampe DPU-a i pravljenja velikog broja dodatnih izveštaja.

Dodatni Modul Balans Kasa može biti proširenje za osnovne Balans programe: Balans MINI, Balans OFFICE i Balans PRO.

Želite da saznate više?

Zakažite konsultacije ili prezentaciju i na sastanku ne dužem od 60 minuta pokušaćemo da vidimo ima li smisla uspostaviti saradnju. Obećavamo da ćemo sa Vama podeliti iskustvo koje imamo, a vi procenite da li je to iskustvo za vas značajno!