PDV i porezi

Poreske obaveze su važan deo svakog poslovanja. Njihovo jednostavno i lako praćenje i obračunavanje jedan je od najvažnijih zahteva koji se postavlja pred poslovni softver. Evo kako to izgleda u Balansu!

Kompletne PDV evidencije

Na osnovu unetih evidencija automatski se kreiraju sve potrebne PDV evidencije - knjige ulaznih i izlaznih računa, kao i poreska PDV prijava.

PPP-PD i drugi obrasci

Automatsko kreiranje PPP-PD prijave za sve obračune ličnih primanja. Na vama je da u Balansu kreirate obračun. Svi obrasci se generišu automatski.

Korisnička prilagođavanja

Skoro po pravilu u svakodnevnom radu javljaju se specifične situacije. Fleksibilnost Balansa pomaže u prilagođavanju takvim situacijama.

Poreska oslobođenja

Jednostavna, laka i praktična primena poreskih oslobođenja i olakšica. Bilo da su u pitanju oslobođenja kod izvoza, uvoza, zarada, građevinskih radova ili nečeg drugog u Balansu je moguće pratiti i obračunavati sva ova poreska oslobođenja zahvaljujući otvorenoj i fleksibilnost strukturi samog Balansa i ugrađenim korisničkim prilagođavanjima.

Jednostavne izmene poreskih stopa

Ako se stopa poreza menja u Balansu vrlo jednostavno samostalno možete i vi promeniti poresku stopu bez potrebe za bilo kakvom podrškom. Naravno, podrška je na raspolaganju, ali svakako smatramo da ova podešavanja korisnici mogu sami uraditi.

Otvorena struktura i prilagodljivost

Napredniji korisnici mogu sami prilagođavati strukturu poreza svojim potrebama, a bez potrebe za angažovanjem Melany tima. Time se postižu brzina i efikasnost, a štedi se vreme. Umesto da čekate tehničku podršku ili novu verziju softvera možete samostalno izmeniti ono što vam je potrebno. I pored ove mogućnosti, bitno je da znate da vam je tehnička podrška na raspolaganju za situacije kada ne uspete sami da se snađete.

Kako su svi dokumenti već u Balansu, obračun PDV-a predstavlja veoma jednostavan zadatak. Klikom na dugme program prikazuje kako bi izgledao obračun PDV-a, a na računovođi je da uradi proveru i proknjiži. I to nije sve: obračun PDV-a mogu pokretati koliko god hoću puta. Na taj način uvek okvirno znam, a pre konačnog obračuna, koliko mi novca treba za PDV!

Branka Kovačević 
Računovođa, Transfer Tim (Računovodstvena agencija)
  • Ključne prednosti
  • PDV i POREZI - detaljno
  • Brz i jednostavan pregled poreskih obaveza
  • Prilagodljiva i otvorena struktura poreskih podešavanja
  • PDV i drugi porezi se automatski obračunavaju iz postojećih evidencija

Želite da saznate više?

Zakažite konsultacije ili prezentaciju i na sastanku ne dužem od 60 minuta pokušaćemo da vidimo ima li smisla uspostaviti saradnju. Obećavamo da ćemo sa Vama podeliti iskustvo koje imamo, a vi procenite da li je to iskustvo za vas značajno!

Naši klijenti