Plate i zarade

Balans podržava automatski obračun i isplatu zarada na osnovu ugovora o radu, kao i naknade zarada u slučaju odsustva sa rada: svih tipova ugovora o delu, isplata koje nemaju karakter zarade poput prevoza, obračuna dividendi, naknade za službeni put, zakupa pokretnosti i nepokretnosti.

Obračun zarada i drugih primanja

Obračunom zarade obuhvaćeni su i minuli rad, topli obrok, regres, stimulacije i destimulacije, bonusi, i razni drugi dodaci u skladu sa kolektivnim ugovorom firme. Za sve vrste zarada automatski se obračunavaju porezi i doprinosi, kao i njihove poreske olakšice.

Obavezni obrasci i izveštaji

Svi prateći obrasci se popunjavaju automatski i na osnovu važećih propisa Republike Srbije. Balans informacioni sistem je programiran tako da korisnici na jednostavan način mogu samostalno prilagođavati rad programa u skladu sa novonastalim zakonskim izmenama.

Integracija sa portalom ePorezi

Pored mogućnosti štampe standardnih obrazaca Balans sve obrasce elektronski može slati na portal ePorezi. Integracija je napravljena tako da zahteva minimalnu intervenciju korisnika, a u skladu sa ispunjenim tehničkim i drugim preduslovima.

Automatska izrada virmana (nalozi za plaćanje)

Za sve obračuna bilo kog tipa Balans automatski kreira naloge za plaćanje. Nalozi za plaćanje mogu biti u klasičnom papirnom obliku ili u mnogo popularnijem elektronskom obliku. Elektronski oblik je pogodan za učitavanje u sistem elektronskog bankarstva, te na taj način uz par klikova, nezavisno od broja naloga za plaćanje, za par sekundi možete izvršiti plaćanja.

Evidencija učešća zarada u proizvodnji

Ovaj deo je posebno interesantan proizvodnim kompanijama jer omogućava da se zarade određenih radnika vežu za proizvodnju i da kao takve "uđu" u obračun proizvodnje. Na ovaj način se dobija stvarna slika troškova proizvodnje.

Obračun rada na terenu u skladu sa servisnim nalozima i ugovorima

Specifičnosti servisne industrije i rada na terenu su takođe pokrivene u Balansu. Za sve tako angažovane radnike, može se na osnovu radnih sati napraviti obračun po različitim kriterijumima.

Kao kompanija koja izuzetno vrednuje svaki sat svojih zaposlenih proveden u radu pri odabiru softvera namenjenog obračunu zarada bilo nam je izuzetno važno da isti bude pouzdan i fleksibilan. Balans pruža mogućnost različitih vrsta obračuna, a zahvaljujući intuitivnoj i jednostavnoj modularnoj organizaciji programa, uz izveštaje i obrasce koje nudi čini zadatke internog izveštavanja i zakonski propisane obaveze mnogo lakšim. Uz Balans Cloud rešenje dobili smo i mogućnost pristupa programu sa bilo kog računara koji je na internetu u svakom trenutku.

Olivera Vinic 
Legal and Administration Manager, MERA
  • Ključne prednosti
  • PLATE I ZARADE - detaljno
  • Sve vrste obračuna: plate, autorski honorari, ugovori o delu, privremeni i povremeni poslovi i sve ostalo
  • Fleksibilnost i prilagodljivost parametara obračuna za svaki tip obračuna
  • Jednostavna sinhronizacija sa portalom ePorezi

Želite da saznate više?

Zakažite konsultacije ili prezentaciju i na sastanku ne dužem od 60 minuta pokušaćemo da vidimo ima li smisla uspostaviti saradnju. Obećavamo da ćemo sa Vama podeliti iskustvo koje imamo, a vi procenite da li je to iskustvo za vas značajno!

Naši klijenti