Ažuriranje i garancija

Poslovni softver se u firmama koristi u proseku između 5 i 15 godina (proverite: koliko dugo vi koristite vaš softver?). Kada toliko dugo koristite bilo koji alat on postaje sastavni deo vaše firme, ne dodatak i podrška poslovanju, već sastavni deo. Dakle, deo bez kojeg ne možete.

Proizvođač poslovnog softvera Balans garantuje trajnu funkcionalnost programa i obavezuje se na besplatnu implementaciju izmena u zakonu o poslovanju u trajanju od jedne godine od dana puštanja sistema u rad.

Nove verzije

Zakonska usaglašenost

Tehnološka usaglašenost

Besplatno ažuriranje u 1. godini

Automatsko ažuriranje

I još mnogo toga...

Šta je ažuriranje i zašto su mi potrebne nove verzije programa?

Ažuriranje je jednostavno rečeno instaliranje nove verzije Balans poslovnog softvera.

Nove verzije su potrebne jer se informatičko okruženje neprestano menja. Razvija se i raste i to treba ispratiti. Setite se samo koliko se verzija operativnih sistema promenilo u poslednjih 5 godina? Pored tehnološlih promena, dešavaju se i regulatorne, zakonske promene. Nove verzije donose usaglašenost poslovnog softvera sa svim ovim promenama. Zato su vam, ako ni zbog čega drugog, potrebne nove verzije poslovnog softvera.

Nove verzije

Nove verzije poslovnog softvera Balans uključuju tehničko-tehnološka, funkcionalna i mnoga druga unapređenja. Nove verzije donose zakonsku usaglašenost, nove opcije i nove mogućnosti za sve korisnike poslovnog softvera Balans. Instalacija novih verzija je opciona, ali se toplo preporučuje.

Zakonska usaglašenost

Sa čestim izmenama propisa potrebno je imati uvek ažurnu verziju poslovnog softvera. Zakonske izmene su posebno osetljiva kategorija, iz raznih razloga, a jedan od ključnih jeste količina i brzina izmena. Nove verzije uključuju zakonske izmene koje se kod korisnika instaliraju automatski. Ovo je jedan od veoma bitnih aspekata ažuriranja.

Integritet i poverljivost podataka

Proizvođač garantuje potpunu poverljivost podataka i informacija koje mogu biti izvučene iz njih.

Proizvođač pruža i ograničenu garanciju na integritet i valjanost podataka koje korisnik unese u program.

Tehnološka usaglašenost

Kažu da je jedina konstanta promena. To važi i za poslovni softver, ali za razliku od aplikacija za obradu teksta, tabelarnih proračuna ili nekog sličnog aplikativnog softvera, promene u poslovnog softver se moraju raditi na način da budu kompatibilne sa svim prethodnim verzijama i to tako da ne utiču na podatke koji su već uneti u softver. Razmislite: ako, primera radi, staru verziju Microsoft Word-a možete jednostavno obrisati i instalirati novu verziju (tehnički unapređenu) šta mislite šta bi se desilo sa vašim važnim poslovnim podacima kada biste isti princip primenili i na poslovni softver?

Garancija

Garancija važi samo u slučaju da se korisnik striktno pridržava tehničkih zahteva, zahteva za rukovanje programom i zahteva o bezbednosti sistema postavljenih od strane proizvođača programa.

Automatsko ažuriranje

Svi korisnici Balans poslovnog softvera imaju mogućnost automatskog ažuriranje novih verzija putem interneta. Dakle, sve izmene, unapređenja, nove funkcionalnosti i ispravke programskih grešaka - bug-ova (da i to postoji u poslovnog softveru) korisnici dobijaju potpuno automatski. Sve što vam je potrebno jeste internet veza.

Besplatno ažuriranje u 1. godini

Za sve nove korisnike poslovnog softvera Balans ažuriranje (nove verzije) su potpuno besplatne u toku 1. (prve) godine korišćenja našeg softvera.