Poslovni partneri

Omogućava pravljenje neograničenog broja kartica sa podacima o kupcima, dobavljačima, partnerima i ostalim poslovnim kontaktima. Modul u potpunosti igra ulogu vašeg poslovnog adresara u kojem u svakom trenutku lako možete uneti izmene ili dopune vezane za bilo koju prethodno snimljenu karticu, a kartice se mogu grupisati radi bolje evidencije.

Svi kontakti na jednom mestu

Jedinstvena evidencija poslovnih partnera i ključnih kontakata. Obezbedite sebi mogućnost adekvatne komunikacije i centralizovanog upravljanja ključnim kontaktima u organizaciji.

Pregled saradnje i proteklih aktivnosti

Evidentirajte aktivnosti sa poslovnim partnerima i imajte sveobuhvatan pregled komunikacije sa poslovnim partnerima. Ne morate pametiti ko kada i šta kome rekao - upišite i to je to.

Finansijsko stanje kupaca i dobavljača

Pratite stanja plaćanja i dospelih potraživanja i obaveza. Na jednom mestu uz adekvatnu evidenciju znaćete u svakom trenutku ko vam duguje i kome vi dugujete. 

Jedinstvena evidencija uslova saradnje

Koliko puta Vam se dešava da dogovorite posebne uslove saradnje sa pojedinim poslovnim partnerima? Koliko puta Vam se desilo da posle određenog vremena zaboravite te uslove (nenamerno) i dođete u neprijatnu situaciju da vas poslovni partner na te uslove podseća? Ako imate više od jednog partnera ili više od jednog komercijaliste ovo je skoro redovna situacija. Centralizovanom evidencijom uslova saradnje, koja je dostupna svim zaposlenima u kompanija ovaj problem se prevazilazi veoma jednostavno. Samo treba da unesete uslove i svi znaju šta je dogovoreno!

Grupišite partnere radi preglednijeg izveštavanja

Želite kvalitetnije i preglednije izveštaje? Želite da znate koji kanali prodaje "rade", a koji ne? Želite da znate da li ima razlike između vaših kupaca u različitim oblastim i teritorijama? Ako je na bilo koje prethodno pitanje odgovor "DA", ova opcija će vam se sigurno svideti. Grupišite partnere i izveštaji će dobiti poptuno novi smisao. I to nije sve. Partnere možete grupisati po bilo kom kriterijumu koji samostalno odredite i na taj način dobijati informacije koje su od značaja za Vas.

Viševalutne kartice i stanje računa

Poslujete sa inostranstvom i muka vam je od konstantnog sravnjivanja stanja, čekanja usaglašavanja sa računovođom i uprosečavanjem kurseva valuta? Balans paket vodi evidenciju stanja računa po svakoj valuti i u svakom trenutku imate stanje kakvo očekujete. Uz ovu opciju uvek ćete znati na čemu ste, a eliminisaćete neprijatna iznenađenja. Svakako na kurs dinara ne možete uticati, ali možete imati pravu informaciju radi planiranja priliva i odliva sredstava kako sa dinarskog, tako i sa deviznog tekućeg računa.

Balans ERP nam je omogućio da pojednostavimo prodaju i uvedemo jednostavne prodajne procese. Sa svim relevantnim podacima o poslovnim partnerima i pripadajućim uslovima saradnje (plaćanje, rokovi, isporuke,...) uspeli smo našim komercijalistima da damo moćan alat koji im u svakom trenutku pomaže u pregovaranju sa kupcima.

Dragan Jovanović 
Direktor MFK
  • Ključne prednosti
  • Poslovni partneri - detaljno
  • Svi poslovni partneri na jednom mestu
  • Dokumenti, finansije, beleške i aktivnosti direktno povezani sa pretraživom bazom poslovnih partnera
  • Jednostavna evidencija dogovorenih uslova saradnje (rabati, popusti, rokovi plaćanja,...)

Želite da saznate više?

Zakažite konsultacije ili prezentaciju i na sastanku ne dužem od 60 minuta pokušaćemo da vidimo ima li smisla uspostaviti saradnju. Obećavamo da ćemo sa Vama podeliti iskustvo koje imamo, a vi procenite da li je to iskustvo za vas značajno!

Naši klijenti