Proizvodnja

Od zanatske proizvodnje do masovne proizvodnje. Proizvođači danas kombinuju različite načina proizvodnje kako bi na tržište izbacili proizvod koji će kupci kupovati. Iako je to i dalje komplikovan i zahtevan proces, mi mislimo da možemo pomoći u delu organizacije, praćenje i efikasnosti procesa uz adekvatnu softversku podršku.

Sastavnice, normativi, recepture

Kreiranje sastavnica, normativa i receptura u skladu sa vašom industrijskom granom.

Alternativne sastavnice

Primarne i sekundarne sastavnice i definisanje alternativnih/zamenskih sirovina i materijala.

Kompletan proizvodni proces

Ispratite kompletan proizvodni proces: od početka (nabavka materijala) do kraja (isporuka gotovog proizvoda).

Praćenje trebovanja i planiranje zaliha

Proizvodni proces umnogome zavisi od adekvatnog praćenja materijalnih potreba (sirovine, materijal,...) i planiranja obima proizvodnje. Zato smo u Balansu posebnu pažnju posvetili upravo ovom delu. Za sve radne naloge koji su u pripremi, a koji još nisu u procesu proizvodnje, moguće je uraditi predkalkulaciju kako bi se mogle planirati materijalne potrebe. Dodatno, u obzir se uzimaju i otvoreni radni nalozi, škart, kalo, rastur i sve ostalo što može uticati na adekvatan nivo zaliha neophodnih za proces proizvodnje.

Kompleksan sistem overe dokumenata pre sledećih aktivnosti

Veoma značajna opcije za višefaznu proizvodnju jeste i sistem potvrde i overe aktivnosti i dokumenata pri svakoj fazi. Kompleksnim sistemom overe dokumenata sa pravima pristupa obezbeđuje se pravilnost procesa proizvodnje i redosled neophodnih operacija. Ovaj sistem je prisutan i u ostalim delovima Balans integrisanog informacionog sistema.

Obračun proizvodnje: isplativnost, zarada, troškovi

Obračun proizvodnje je deo standardnog izveštavanja u proizvodnom procesu. Pored troškova sirovina i troškova operacija, moguće je u proces proizvodnje ugraditi i indirektne troškove koji se pojavljuju tokom proizvodnog procesa kao što su plate, režijski troškovi i sl. Ovakav pristup omogućava proizvodnim kompanijama realnu sliku proizvodne cene i podešavanja prodajne cene u skladu sa tim.

Uz Balans smo uspeli da rešimo većinu izazova sa kojima smo se susretali u proizvodnom procesu. Za nas program za proizvodnju je uvek značio skupo, komplikovano i strogo. Iznanadili smo se kada smo uz Balans dobili povoljno rešenje, jednostavno implementirano i dovoljno fleksibilno da isprati naš način proizvodnje.

Dragan Jovanović 
Direktor MFK
  • Ključne prednosti
  • PROizvodnja - detaljno
  • Praćenje kompletnog proizvodnog procesa od početka do kraja
  • Jednostavna ili složene proizvodnja
  • Obračun proizvodnje i planiranje materijalnih resursa

Želite da saznate više?

Zakažite konsultacije ili prezentaciju i na sastanku ne dužem od 60 minuta pokušaćemo da vidimo ima li smisla uspostaviti saradnju. Obećavamo da ćemo sa Vama podeliti iskustvo koje imamo, a vi procenite da li je to iskustvo za vas značajno!

Naši klijenti