Projekti

Sve je projekat. Posao, ugovor, projekat. Svaki posao koji se dešava u kompaniji može imati tretman projekta u Balansu. Potrebno je definisati naziv posla, odgovarajuće parametrei i povezati potrebnu dokumentaciju. Na taj način može se pratiti isplativost bilo kog definisanog projekta, posla ili ugovora.

Projekti / poslovi / ugovori

Pre svega, potrebno je definisati projekte, poslove ili ugovore na kojima kompanija radi. Prilikom definisanja postavljaju se osnovni parametri koji će se u kasnijim fazama koristiti.

Faze projekata i aktivnosti

Za svaki projekat mogu se definisati faze i aktivnosti potrebne da se projekat završi. Ako ste ikada koristili softver za upravljanje projektima, ovaj deo jako liči na to, samo što dodaje i finansije u priču.

Finansijsko stanje projekata

Alati za upravljanje projektima najčešće imaju i finansijsku stranu. U Balansu možete voditi ukompletno projektno računovodstvo uzimajući u obzir stvarne troškove svakog pojedinačnog projekta.

Alarmi za nadolazeće zadatke u okviru projekta

Definisali ste faze projekta i aktivnosti po svakoj fazi. Posle toga veoma je važno da se te i tako definisane aktivnost zaista i sprovedu u delo. U ovom delu Balans obezbeđuje obaveštenja, podsetnike i alarme koji će podsećati uključene aktere u projektu da im predstoji aktivnost u vezi sa projektom na kom su angažovani. Ako ste hteli da vam program "blinka crveno" ili "svira" kada je nešto važno - ovo je taj deo!

Finansijska i nefinansijska projektna dokumentacija

Za svaki projekat moguće je vezati finansijska dokumenta nastala u Balansu: ulazne i izlazne račune, račune troškova, blagajničke naloge i sl. Pored finansijske dokuemtnacije svaki projekat može imati i nefinansijske dokumenta, skice, crteže, slike i sl., koje je potrebno povezati sa samim projektom. Balans omogućava da i ovakve dokumente uvežete sa projektom i na taj način imate kompletnu projektnu dokumentaciju na jednom mestu.

Napredni sistem rada sa projektima, gradilištima i ISO dokumentacijom

Projekt se rade u skladu sa nekom metodologijom, a često projektno orijentisane kompanije imaju zahteve za standardima kvaliteta kao što je ISO. Za takve, ali i ostale kompanije na raspolaganju je napredni sistem za upravljanje projektima u skladu sa zahtevima standarda kvaliteta.

Hteli smo program koji će pored zahteva operativne i računovodstveno-finansijske evidencije ispunjavati i uslove projektnog računovodstva. Balans je upravo ono što smo tražili! Sa Balansom u svakom trenutku znamo gde smo sa svakim projektom, koliko nas projekat košta i koliko na njemu prihodujemo. Veoma važno kada imate dugoročne projekte čije pojedine faze ne zavise od vas.

Milan Maksimović
Direktor, Maks Tim
  • Ključne prednosti
  • PROJEKTI - detaljno
  • Kompletno vođenje projekata/ugovora/poslova
  • Finansijska i nefinansijska projektna dokumentacija
  • Podsetnici, obaveštenja i alarmi za svaku fazu i aktivnost projekta

Želite da saznate više?

Zakažite konsultacije ili prezentaciju i na sastanku ne dužem od 60 minuta pokušaćemo da vidimo ima li smisla uspostaviti saradnju. Obećavamo da ćemo sa Vama podeliti iskustvo koje imamo, a vi procenite da li je to iskustvo za vas značajno!

Naši klijenti