Zalihe i skladišta

Upravljanje, analiza i planiranje zaliha u različitim skladištima omogućava kompanijama da na adekvatan način zadovolje potrebe kupaca dostupnošču robe i brzinom isporuka, sa jedne, i efikasno upravljaju novčanim tokom držeći na stanju optimalni nivo zaliha. Deluje jednostavno?

Analiza i planiranje zaliha

Analizirajte stanje zaliha i planirajte optimalne količine. Pratite istorijske podatke o svakom pojedinačnom artiklu ili grupi artikala i planirajte nabavku po artiklu, skladištu ili nekom drugom vama važnom parametru.

Zalihe u različitim skladištima

Efikasno praćanje stanja robe, proizvoda, materijala i sirovina po svim skladištima. Bilo da su u pitanju interna ili ekterna skladišta Balans omogućava centralizovano upravljanje artiklima u svim skladištima.

Optimalni nivo zaliha (min/max/opt)

Na osnovu istorijskih podataka o nabavci, prodaji, proizvodnji, trebovanjima i porudžbinama, Balans će sam predložiti minimalne i maksimalne količine na stanju kako bi u svakom trenutku imali optimalne količine.

Uvoz cenovnika iz Excel tabele

U svakodnevnom poslovanju koristite različite programe. Jedan od najpoznatijih je Excel - program za tabelarne kalkulacije kompanije Microsoft. Ako je i vama ovaj alat primarni za razne ad-hoc kalkulacije svideće vam se mogućnost da vaše cenovnike analizirate i pripremite u Excel-u i zatim ih uvezete u Balans. Na taj način koristite najadekvatniji alat u svakom trenutku - Excel za brze kalkulacije, Balans za sve ostalo.

Rad sa konfiguracijama i uređajima

Organizujete prodajne akcije tip dva za jedan ili komplet proizvoda zapakovanih u paket? Svako ko se susreo sa ovim problemom zna da nije u pitanju prozivodnja jer ne proizvodite ništa novo, a nije u pitanju ni jednostavna prodaja. Balans vam omogućava da bilo koje artikle zapakujete u tzv. pakete i prodajete ih kao jedan artikal. Dodatno, Balans omogućava da kreirate i artikle koji se mogu konfigurisati po potrebi i kao takvi isporučivati kupcima. Ako vam je komplet za prvu pomoć u automobilima pao na pamet, sasvim ste u pravu!

Priprema artikala za internet/web portale

Svaki aritkal koji je unet u informacioni sistem Balans ima mogućnost posebnih podešavanja za Web i internet portale. Jednostavno dodajte sliku, internet naziv, opis i sve ostale podatke koje smatrate da bi se trebali naći na internet portalu. Balans "zna" da artikle sa web atributima automatski priprema za izvoz ili sinhronizaciju sa vašom online prodavnicom ili B2B partnerskim portalom.

Godinama smo se mučili sa internet portalom kojim smo hteli da naš asortiman predstavimo potencijalnim i postojećim kupcima. Problemi su bili razni: od toga da nazivi na portalu nisu bili usaglašeni sa nazivima u informacionom sistemu do toga da količine i cene nisu uvek bile ažurne na portalu uprkos svim našim naporima. Balans nam je doneo jednu verziju artikala za web. Sada imamo jednu lokaciju (Balans) na kojoj ažuriramo sve bitne informacije za našu web lokaciju kada su artikli u pitanju.

Rade Arambašić
Vlasnik, Intesa
  • Ključne prednosti
  • Zalihe - detaljno
  • Analizirajte i planirajte zalihe robe, materijala, sirovina, proizvoda i poluproizvoda
  • Kreirajte cenovnike direktno u Excel-u, a zatim ih učitajte u Balans
  • Budite spremni za internet prodaju - bilo da je u pitanju prodaja krajnjim kupcima (B2C) ili drugim kompanijama (B2B)

Želite da saznate više?

Zakažite konsultacije ili prezentaciju i na sastanku ne dužem od 60 minuta pokušaćemo da vidimo ima li smisla uspostaviti saradnju. Obećavamo da ćemo sa Vama podeliti iskustvo koje imamo, a vi procenite da li je to iskustvo za vas značajno!

Naši klijenti