Balans POS

Balans POS je aplikacija koja predstavlja simulaciju POS (Point Of Sale) uređaja. Namenjena je maloprodajnim ili komisionim objektima i odlična je podrška preduzećima koja se bave trgovinom na malo, jer omogućava jasnu, tačnu i potpunu evidenciju prodaje.

Hardverska i softverska fiskalizacija

Balans POS je moguće koristiti sa gotovo svim fiskalnim štampačima pa i nekim od modela fiskalnih kasa koje podržavaju prijem komandi sa računara. Fiskalni štampači na kojima radi Balans Kasa su Galeb FP-550, GP-550, GP-100; HCP - svi modeli koji rade kroz HCP Residental Service (Integra, Best, Flexi, P2-DS, Secunda...); INT Raster FP-600, DP-05; Epson TM-T260F; Intracom CR 401; Ei Svi modeli koji rade kroz Ei POS Link (Compact, Colibri, Partner...).  U procesu je i odobravanje aplikacije kao osnovnog ESIR -a u sistemu softverske eFiskalizacije.

Vrste plaćanja / gotovinski računi / stanje

Balans POS omogućava izbor između više vrsta plaćanja koja su unapred definisana u sistemu. Uz svaki fiskalni račun može se izdati i gotovinski račun za kupca. U svakom trenutku može se proveriti kakvo stanje sa gotovinom treba da bude u kasi.

Sve operacije dostupne operateru

Sve aktivnosti prodaje i izdavanja gotovinskih računa obavljaju se u delu Započeti rad sa kasom. Pomoću pretrage po šifarniku aritkala preko bar-koda, šifre ili naziva artikla vrši se odabir stavki i izdaje se račun koji se paralelno evidentira u fiskalnom štampaču i u samom sistemu odnosno bazi podataka. U istom delu se mogu naplaćivati i izvšne usluge.

Presek stanja / dnevni izveštaj / periodični izveštaj

U delu Operacije sa fiskalnom kasom mogu se dobiti svi neophodni izveštaji iz samog štampača kao što su presek stanja, dnevni izveštaj sa nuliranjem, periodični izveštaji itd. Rad sa spoljašnjim uređajima, kao što su elektronske vage, obezbeđen je kroz Upravljanje ostalim uređajima.

Rad se eksternim uređajima

Parametri programa koriste se za izmene podešavanja vezanih za rad modula sa fiskalnim i spoljašnjim uređajima, podešavanja načina obračuna i prikaza cena, kao i privilegija za korisnike koji imaju pravo pristupa Balans Kasi, što je posebno praktično kada više zaposlenih radi na istoj kasi.

Dodatni Modul Balans Kasa može biti proširenje za osnovne Balans programe: Balans MINI, Balans OFFICE i Balans PRO.

Želite da saznate više?

Zakažite konsultacije ili prezentaciju i na sastanku ne dužem od 60 minuta pokušaćemo da vidimo ima li smisla uspostaviti saradnju. Obećavamo da ćemo sa Vama podeliti iskustvo koje imamo, a vi procenite da li je to iskustvo za vas značajno!