Balans POS

Balans POS je aplikacija koja predstavlja simulaciju POS (Point Of Sale) uređaja. Namenjena je maloprodajnim ili komisionim objektima i odlična je podrška preduzećima koja se bave trgovinom na malo, jer omogućava jasnu, tačnu i potpunu evidenciju prodaje.

Sertifikovana ESIR aplikacija

Balans POS je aplikacija sertifikovana od strane Poreske Uprave Republike Srbije kao standardni i napredni ESIR. To znači da je kompatibilan sa procesorima fiskalnih računa (PFR) koji podržavaju https protokol za razmenu podataka. Za identifikaciju se može koristiti fizčka smart kartica (bezbednosni element) ili fajl sa elektronskim sertifikatom (pfx).

U naprednoj verziji podržan je rad fizičkih tako i virtuelnih (internet) prodavnica.

Vrste plaćanja / gotovinski računi / stanje

Balans POS omogućava izbor između svih zakonom propisanih vrsta plaćanja. Uz fiskalni račun može se izdati i poseban obračun-račun sa detaljima od posebne važnosti za kupca, ugovor o kupoprodaji na rate, granacija ili neki drugi poseban dokument koji prati prodaju. U svakom trenutku može se proveriti ukupno stanje po svakoj vrsti plaćanja u kasi. Program automatski vodi evidenciju o dostupnim gotovinskim sredstvima i upozorava na nemogućnost vraćanja kusura ili novca za refundirane proizvode.

Aplikacija nije namenjena ugostiteljskim objektima i ne može se koristiti u svrhu evidencije takvog prometa. Promet u ugostiteljskim objektima evidentira se aplikacijom Balans Bar.

Operacije jednostavno dostupne operateru

Jedinstveni interaktivni panel omogućava jednostavnu animiranu navigaciju pri izdavanju računa. Pomoću pretrage po šifarniku aritkala preko bar-koda, šifre ili naziva artikla vrši se odabir stavki i izdaje se račun koji se paralelno evidentira u fiskalnom štampaču i u samom sistemu odnosno bazi podataka. U istom delu se mogu naplaćivati i izvšne usluge. Pristup i pravo izvršavanja operacija podešavaju se na nivou korisničkih grupa i zaštićeni su lozinkama.

Direktna integracija sa Balans poslvnom sistemom omogućava automatsko preuzimanje artikala, cena i stanja lagera (osnovni ESIR) ali i ugovora, porudžbina, predračuna i avansnih računa (napredni ESIR). Podržava rad sa Loyality programima, organizaciju kluba članova i prodaju na rate i sindikalne ugovore.

Presek stanja / dnevni izveštaj / periodični izveštaj

Balans POS se isporučuje sa mnoštvom unapred definisanih izveštaja kao što su presek stanja, dnevni izveštaj, periodični izveštaji, izveštaj o vraćenoj robi, izveštaj o prodaji i mnogi drugi. Ovo je postalo posebno značajno od uvođenja softverske fiskalizacije i nedostatka specijalizovanih uređaja iz kojih se deo ovih izveštaja mogao izvući. Program se može podesiti da automatski dostavlja izveštaje o prodaji centralnom sistemu u kom menadžeri mogu imati instant uvid u zalihe i promet.

Rad se eksternim uređajima

Balans POS se može povezati sa brojnim spoljašnjim uređajima kao što su elektronski popisivači, barkod čitači, elektronske vage, sistemi za slanje paketa brzom poštom i drugi. Po želji klijenta mogu se dodati veze sa specifičnim i posebnim uređajima i servisima.

Dodatni Modul Balans Kasa može biti proširenje za osnovne Balans programe: Balans MINI, Balans OFFICE i Balans PRO.

Želite da saznate više?

Zakažite konsultacije ili prezentaciju i na sastanku ne dužem od 60 minuta pokušaćemo da vidimo ima li smisla uspostaviti saradnju. Obećavamo da ćemo sa Vama podeliti iskustvo koje imamo, a vi procenite da li je to iskustvo za vas značajno!