Razmena podataka

Sistem razmene podataka omogućava jednostavnu i laku sinhronizaciju podataka između udaljenih poslovnih lokacija, magacina, maloprodaja i centrale. Iskoristite moć interneta!

Sistem razmene podataka omogućava:

  • 24h dnevno 7 dana u nedelji razmenu podataka između poslovnih jedinica bez obzira na njihovu fizičku udaljenost,
  • brzo i bezbedno slanje i primanje podataka,
  • odabir podataka koji će se razmenjivati,
  • odsustvo potrebe da se više puta isti podaci unose u program.

24/7/365 razmena podataka

Razmena podataka se vrši posredstvom Melany Internet Servera koji je aktivan 24h dnevno 7 dana u nedelji.

Balans Transporter je program za pripremu podataka za razmenu među udaljenim objektima i mrežama. Sabirnica Melany je program za sinhronizaciju podataka među udaljenim objektima i mrežama (instalira se na Melany Internet Serveru).

Sistem razmene podataka se podešava po konfiguracijski kompleksnijem sistemu uključenom u razmenu podataka.

Sva tri osnovna Balans programa - Balans MINI, Balans OFFICE, Balans PRO - mogu raditi u sistemu razmene podataka.

Želite da saznate više?

Zakažite konsultacije ili prezentaciju i na sastanku ne dužem od 60 minuta pokušaćemo da vidimo ima li smisla uspostaviti saradnju. Obećavamo da ćemo sa Vama podeliti iskustvo koje imamo, a vi procenite da li je to iskustvo za vas značajno!