Servis

Bilo da je u pitanju servisiranje uređaja u garantnom roku, redovni ponavljajući servisi ili ad-hoc servisiranje i popravke Balans vas pokriva. Servis u Balansu obuhvata evidenciju prijema uređaja na servis, pregled statusa i njegovu izmenu, naplatu i izdavanje uređaja.

Servisni nalozi

Kompletno praćenje realizacije servisnih naloga i statusa naloga. Bilo da je u pitanju redovan servis, garantni servis ili adhoc servisiranje - sve je tu!

Reklamacije

Razrešavanja reklamacija je složeno i sa strane kupca i sa strane prodavca. Slanje dobavljaču/proizvođaču, čekanje odgovora, obaveštavanje kupca - lako!

Povraćaji

Na kraju, veoma je važno pratiti povraćaje servisiranih i reklamiranih artikala. Povraćaji su značajni i sa poreskog aspekta!

Statusi servisnih naloga

Balans omogućava praćenje statusa servisnih naloga i aktivnosti po svakom kupcu, artiklu ili proizvodu. Takođe, omogućava postavljanje i definisanje servisnih uslova za grupu ili pojedinačan artikal. Na osnovu ovih parametara kreiraju se adekvatni izveštaji u koje serviser ima u uvid i koji mu pomažu da prati razrešenje svakog servisnog naloga.

Periodični ugovori o servisiranju i održavanju

Za potrebe kompanija koje sa svojim kupcima imaju dugoročne periodične ugovore o servisiranju. Mogu se definisati sami ugovori, zatim trajanje, ali i stavke na koje se ugovori odnost, obim aktivnosti koje je potrebno uraditi u sklopu servisnog ugovora, kao i eventualne redovne servisne posete. Za sve ove aktivnosti u Balansu se mogu kreirati podsetnici koji će alarmirati vreme i aktivnost kada se treba obaviti za svakog pojedinačnog kupca.

Servisni izveštaji

Izveštaji o servisu su dostupni svima i u svakom trenutku serviser ili prodavac mogu pogledati status servisnog naloga i na taj način kupcu dati adekvatnu informaciju povećavajući zadovoljstvo kupca. Dodatno, kroz servisne izveštaje mogu se pratiti, pored statusa, i specifikacije za fakturisanje na osnovu odrađenih servisnih ugovora, zatim procenat reklamacija i sl. Praktično, sve što je potrebno za efikasno vođenje servisa u bilo kojoj kompaniji.

Za nas je servis veoma značajna stavka u poslovanju. Dugo smo tražili rešenje koje bi pokrilo specifičnosti naše branše (servisiranje i popravke) i to rešenje smo našli u Balansu. Ne samo što već u startu nudi dosta opcija koje su nam bile potrebne, već je ekipa iz Melany tima bila veoma raspoložena da pomogne u svakom trenutku: bilo da su u pitanju sitne dorade ili adekvatna podešavanja.

Dragan Jovanović 
Direktor MFK
  • Ključne prednosti
  • SERVIS - detaljno
  • Praćanje realizacije i statusa servisnih naloga
  • Kreiranje i praćenje realizacije periodičnih ugovora o servisiranju i održavanju
  • Servisni izveštaji

Želite da saznate više?

Zakažite konsultacije ili prezentaciju i na sastanku ne dužem od 60 minuta pokušaćemo da vidimo ima li smisla uspostaviti saradnju. Obećavamo da ćemo sa Vama podeliti iskustvo koje imamo, a vi procenite da li je to iskustvo za vas značajno!

Naši klijenti