Ažuriranje i garancija


Svim našim korisnicima garantujemo trajnu funkcionalnost programa i obavezujemo se na besplatnu implementaciju zakonskih izmena u trajanju od jedne godine od dana puštanja sistema u rad.

Održavanje i podrška


Softverska podrška se, kao i sam poslovni softver, u potpunosti prilagođava zahtevima korisnika uz mogućnost njenog proširenja ili smanjenja u skladu sa izmenama sistema ili željama korisnika.

Obuka i savetovanje


Ispravna upotreba programa, unos podataka i pravilno podešavanje svih potrebnih parametara od presudnog su značaja za eliminisanje kasnijih mogućih teškoća u radu sa programom.