Javna rasprava o predlogu zakona o e-Fakturama

Održana je prva “javna rasprava” o predlogu zakona o e-fakturama sa koje prenosimo nekoliko najbitnijih najava.

 • Uspostaviće se državni servis preko koga će morati da idu sve fakture. Pri tom će taj servis moći direktno da se koristi, nema nikakve obaveze da se ide preko provajdera.
  To znači da će slanje eFaktura moći da se izvrši direktno iz Balansa bez obaveze da se zaključuje dogovor sa nekim posrednikom (provajderom).
 • Predviđena je puna primena zakona od 1.1.2023. godine.
 • Predviđeno je da slanje elektronskih faktura neće donositi dodatne troškove privrednim subjektima, naročito mikro, mali, i srednjim pravnim licima, jer će postojati servis za besplatno slanje elektronskih faktura između privrednih subjekata.
 • Svaki subjekt će moći da koristi sistem direktno, bez obaveze da se povezuje sa informacionim posrednikom. Imaće sve funkcionalnosti potrebne za slanje i čuvanje.
  Ovo smo razumeli kao inicijativu da će fakture moći da se šalju i primaju čak i ako subjekat ne poseduje program povezan sa sistemom.
 • Sva razmena ide kroz jedan državni sistem, direktno ili preko posrednika, ali je sistem taj kroz koji će faktura uvek proći.
 • Javni sektor nema provajdere. Svi će biti u tom novom sistemu e-faktura, neće ići preko CRF.
 • I dobavljači koji nisu obveznici PDV će biti u obavezi da koriste sistem elektronskog fakturisanja ukoliko je kupac obveznik PDV.

Postavljeno je i pitanje vezanu za arhiviranje elektronskih računa:

Pitanje: Da li mi primljene fakture moramo da arhiviramo sami ili su one tamo, u državnom sistemu ?
Odgovor: Ne, u državnom sistemu je samo zapis u formatu UBL 2.1, a subjekti treba da preuzmu fakturu i da je čuvaju u odgovarajućem formatu. Neće biti obavezno da se čuvaju kod posrednika.

 

Preneto iz izveštaja kolege Nenada Batočanina iz UPSS udruženja

Vodič - Kako izabrati poslovni softver ako ste prevazišli postojeći

Tokom vremena kompanije rastu i razvijaju se. Potrebe se menjaju, kao i zahtevi. U ovom vodiču ćemo se osvrnuti na potrebe kompanija koje su prevazišle poslovno rešenje i u potrazi su za novim, drugačijim, adekvatnijim rešenjem.

Milan Oparnica