Slanje eFakture – tumačenje grešaka

Slanje eFakture iz Balansa je jednostavno kada se program dobro podesi i podaci urede u skladu sa zahtevima zakonodavca. Čak i tada, obim podataka i strogoća SEF -a prema njihovoj formi ponekad rezultuju poteškoćama u procesu slanja, a poruke koje nas informišu o tome često su kriptične i teško razumljive. Balans ih prosleđuje u istom obliku u kom su dobijene od SEF-a.

Izdvojili smo najčešće od njih kao i rešenja za otklanjanje.

Unauthorized

API ključ, preuzet sa portala “eFaktura” i unet u Balans nije dobar. Ponovite proceduru uparivanja Balansa sa Vašim nalogom na eFaktura portalu i unesite ispravan broj. Ne zaboravite da postavite status API ključa na portalu u aktivan.

IssueDate is not correct because it cannot be different from todays

SEF izjednačava datum slanja fakture sa datumom njenog izdavanja. To znači da datum izdavanja računa mora biti tekući, odnosno da nema retroaktivnog slanja računa. Problem se rešava izjednačavanjem datuma izdavanja računa sa datumom slanja u SEF.

InoviceNumber contains duplicates

Poruka znači da je na Vašem eFaktura nalogu već registrovan račun sa identičnim brojem. Proverite da li je faktura već poslata jer se dešava da i nakon prijave problema račun u stvarnosti bude evidentiran na portalu. Imajte na umu da broj mora biti jedinstven i u odnosu na prethodne godine. Preporuka je da podesite Balans da automatski dodaje sufiks koji označava godinu u broj računa. Poništavanje računa na portalu ne menja stvar, novi račun svejedno mora imati novi broj.

When receiver is budget user order number, contract number or lot number is required

Računi izdati budžetskim korisnicima moraju sadržati referencu na barem jednan od sledećih brojeva: broj ugovora, broj porudžbine i/ili broj sporazuma. Jedan od ovih brojeva može da se unese ručno u polje Referenca direktno u računu. Ukoliko u Balansu koristite i sistem prijema porudžbina od kupaca, svaki račun nastao na osnovu porudžbine automatski će dodavati njen broj u eFakturu. Ukoliko evidentirate Ugovore u Balansu, svaki račun nastao ili povezan na Ugovor/Projekat automatski će dodati broj ugovora u eFakturu.

Invalid user type for debtor

Do sredine jula 2022 SEF je automatski prosleđivao fakture u CRF (Centralni Registar Faktura). Nakon toga ova opcija je ukinuta pa je neophodno da korisnik sam štiklira opciju Poslati u CRF prilikom slanja eFakture iz Balansa. Ova poruka označava da faktura ne treba da se šalje u CRF. Iako prijavljuje grešku SEF je fakturu ipak evidentirao što možete proveriti na portalu. Ukoliko se ona nalazi u statusu Nacrt obršite je i pošaljite ponovo ne štiklirajući opciju CRF.

Selected prepayment invoice with invoice number ‘broj_računa‘ is not approved

Faktura koju šaljete nije ispravna, najverovatnije zbog neprihvaćenog avansnog računa na koji se poziva. Kontaktirajte kupca kako bi na svom portalu prihvatio avansni račun koji ste prethodno poslali. Nakon toga će konačna faktura (kod koje je iskočila ova greška) automatski biti prihvaćena od strane vašeg SEF portala.

Source invoice with invoice number ‘broj_računa’ must be approved

Poruka se javlja prilikom slanja Knjižnog odobrenja i označava da račun na osnovu koga ga pravite nije prihvaćen (niti odbijen) od strane kupca na njegovom portalu. Kontaktirajte kupca radi razrešenja situacije.

Invoice document reference Id as source invoice number is mandatory for CreditNote document types

Poruka se javlja prilikom slanja Knjižnog odobrenja i označava da se ono ne poziva na fakturu na koju se odnosi. SEF u ovom času ne priznaje davanje “bonusnih” Knjižnih odobrenja već svako odobrenje mora biti vezano za konkretan račun ili povraćaj.

 

Upotreba “Sistema Elektronskih Faktura” uveliko je u toku, a broj korisnika koji ga koriste direktno iz Balansa neprekidno se uvećava.
Korisnicima koji još nisu uparlili Balans sa popularnim SEF-om toplo preporučujemo da to što pre urade kako bi do kraja godine stekli iskustva i navike u radu koje u novoj godini postaju obavezan deo poslovanja.

Vodič - Kako izabrati poslovni softver ako ste prevazišli postojeći

Tokom vremena kompanije rastu i razvijaju se. Potrebe se menjaju, kao i zahtevi. U ovom vodiču ćemo se osvrnuti na potrebe kompanija koje su prevazišle poslovno rešenje i u potrazi su za novim, drugačijim, adekvatnijim rešenjem.

Milan Oparnica