Novogodišnje razmišljanje – IT kao kamen temeljac digitalnog poslovanja?

Nivo ulaganja u informacione tehnologije u kompanijama u Srbiji je značajno niži nego što je prosek razvijenijih zemalja. Takva potrošnja se čak ni ne gleda kao ulaganje već kao čist trošak i često se može čuti kako je i to previše. Zašto je to tako? Ako je budućnost digitalna, na kom temelju ćemo je graditi?

Informacione tehnologije su set alata. Počevši od računara, preko operativnih sistema i aplikativnog softvera (Word, Excel i sl.) pa sve do poslovnog softvera (ERP, CRM i sl.).

Dakle, set alata koji povezani u jednu celinu čine informacioni sistema preduzeća. Sistem na kome se gradi digitalno poslovanje.

Sad zamislite nešto što nema nikakve veze sa informacionim tehnologijama.

Zamislite da pravite svoj poslovni prostor.

Koja pitanja ćete postavljati? Šta će biti značajno za trenutni oblik i veličinu organizacije? A šta će biti značajno za budući razvoj organizacije? Kako će prostor biti organizovan? Koliko pomoćnih prostorija ćete imati? Kuda ćete sprovesti vodu i struju? Koliko spratova će vaš poslovni prostor imati? Koliko ulaza? Da li ćete imati jednu prostoriju u kojoj svi sede i rade (eng. open space) ili ćete imati posebnu kancelariju za svakog zaposlenog? Kakvo će biti osvetljenje? Koliko će objekat biti energetski efikasan? Kako ćete rešiti grejanje?

Jasno vam je da su ovo sve ozbiljna i značajna pitanja, ali da nisu jedina. Ako vaš poslovni prostor napravite u skladu sa potrebama i sa razmišljanjem o budućem razvoju, poslovni prostor će pomoći vašem poslovanju i sada i u budućnosti.

Isto je i sa informacionim sistemom kompanije. Samo što je takav sistema manje vidljiv jer je virtuelan. Da, vidite računar, mrežu i ostale uređaje, ali softver se ne vidi – a to je mozak celog sistema.

Isto kao i kod poslovnih zgrada – većinu ključnih stvari koje omogućavaju nesmetano funkcionisanje zgrade ne vidite – cevi za vodu, strujni kablovi, ventilacija i sl. A bez toga će biti dosta teško.

Zašto ulaganjima u IT ne pristupamo sa istom ozbiljnošću kao i pri izboru ili gradnji poslovnog prostora? Razmišljajte o tome…

Vratimo se na temu…

Gore opisana situacija ima mnogo objašnjenja, ali suštinski pokušava da ilustruje kako i sa kojom dozom ozbiljnosti bi se trebalo pristupiti i prilikom razmatranja IT ulaganja. Ako je IT temelj digitalne budućnosti, te samim tim i digitalnog poslovanja zar ne bi bilo logično da taj temelj postavimo kako treba? Temelj na zdravim osnovama, koji ne klizi i ne tone osnov je dobre kuće. Tako treba po našem mišljenju razmišljati i o IT-ju. Ako gradimo na lošem temelju, besmisleno je očekivati da će bilo kakva kuća potrajati.

Isto je i sa informacionim tehnologijama, poslovnim softverom ili bilo čime drugim. Dobar temelj, ne mora da znači skupo (da se razumemo), ali svakako znači adekvatno potrebama i veličini onoga što će na njemu stajati.

Razmislite na čemu ćete vi graditi svoje buduće digitalno poslovanje!

Tu smo da pomognemo u tom razmišljanju…

Vodič - Kako izabrati poslovni softver ako ste prevazišli postojeći

Tokom vremena kompanije rastu i razvijaju se. Potrebe se menjaju, kao i zahtevi. U ovom vodiču ćemo se osvrnuti na potrebe kompanija koje su prevazišle poslovno rešenje i u potrazi su za novim, drugačijim, adekvatnijim rešenjem.

melanys