Zašto koristiti portal za prijavu problema?

U vremenima dok nama danas poznati računari i sistemi nisu bili u funkciji na zadacima koji su sada jednostavni, radilo se dugo i bilo je angažovan mnogo veći broj ljudi. NPR. svaka firma je imala svoje odeljenje računovodstva u kome je radio veliki broj ljudi, gde su zadaci bili striktno podeljeni i gde je sistem analiza i pronalaženja grešaka bio Sizifov posao. Sada, jedna agencija sa pet ili šest zaposlenih može da “vodi” knjige i za preko sto firmi.

Slično je i sa poslovima podrške klijentima u raznim oblastima te tako i u ERP sistemima. Prvo su nam fiksni telefoni omogućili da uspostavljamo kontakte bez posrednika i poštara, pa smo preko pejdžera i mobilnih telefona došli do sadašnjih moćnih sredstava za komunikaciju kao što su “pametni” telefoni i tablet računari.

Ipak, kako iza svega u informacionim komunikacionim tehnologijama (IKT) kao najbitnija stvar stoji informacija, isti je slučaj i sa ERP-om. Ako izgubimo informaciju, izgubili smo osnovno sredstvo za rad. Takođe, informacija koja dolazi samo do jednog čoveka vrlo lako može tu i da ostane, a ako je isti negde ne zabeleži, zauvek smo je izgubili. Dalje, uspešan rad sa mnogo klijenata zahteva uređenost sistema, tačno definisanje pravila, grupni rad pružaoca usluga.

Tako dolazimo do svih prednosti koje nam portal za prijavu problema pruža:

  • Informacije se ne gube
  • Problemi/zahtevi su dobro struktuirani te je lako odrediti prioritete u rešavanju
  • Više problema može da se reši na isti način, a ovakav sistem nam pruža “grupno” sagledavanje problema
  • Informacije dolaze do više pružaoca usluga istovremeno, te se mogućnost uočavanja zahteva znatno povećava
  • Ostaje trag u komunikaciji te ne može da se desi “rekla-kazala” situacija
  • Mnogo je veća brzina rešavanja problema

Više je nego dovoljno razloga za korišćenje ovog sistema prijave problema u podršci korisnicima ERP sistema. Ako želimo da budemo efikasni, a želimo, ovo je po našem mišljenju jedan od boljih načina.

Kakva su vaša iskustva?

Vodič - Kako izabrati poslovni softver ako ste prevazišli postojeći

Tokom vremena kompanije rastu i razvijaju se. Potrebe se menjaju, kao i zahtevi. U ovom vodiču ćemo se osvrnuti na potrebe kompanija koje su prevazišle poslovno rešenje i u potrazi su za novim, drugačijim, adekvatnijim rešenjem.

Balans Saventik

Balans savetnik - Delimo iskustvo sa vama već 10 godina! Sada i u blog formatu. Nadamo se da ćete naći korisne informacije i savete. Trudićemo se da redovno objavljujemo, a nadamo se da ćete nas rado i redovno čitati! Do sledeće objave!