5 poslovnih problema koje bi poslovni softver mogao da reši

Pravi problemi nemaju mnogo veze sa ERP rešenjima. ERP je samo alat koji bi, ako se pravilno primeni, mogao da pomogne u rešavanju tih i takvih problema.

Iz našeg iskustva, izdvojili smo 5 ključnih poslovnih problema sa kojima su se susretali naši korisnici i kojima smo pomogli da upotrebom našeg rešenja Balans reše neke od njih.

Naravno da postoji i drugi poslovni problemi koje se mogu rešiti adekvatnom primenom ERP rešenja, ali mislimo da su ovo ključni i da ako svaka kompanija prvo reši ove probleme, može da zađe u detalje.

Odnosno, ako rešite ove probleme upotrebom ERP-a, možete biti sigurni da će ostali problemi biti kasnije rešavani lakše, a neki će jednostavno nestati i za takve ćete shvatiti da nisu ni bili problema već posledica nekog od ovih primarnih problema.

Finansije ili gde su pare?

Neophodno je da kompanija ima sve ove podatke unete negde, poželjno u informacioni sistem i da na osnovu njih može dobiti informacije u formi izveštaja o potraživanjima i obavezama sa prikazom očekivanih priliva kao i izveštaj sa prikazom kašnjenja u plaćanju.

Pravilno upravljanje finansijama i još važnije pravilno evidentiranje poslovnih promena omogućava da se dobije rešenje večite enigme: gde su pare J

Procesi ili šta bi svi mogli da rade na isti način svaki put?

Odgovor na pitanje: a kako vi to radite, upućen bilo kojoj kompaniji predstavlja opis poslovnog procesa te kompanije. Zamislite da svi zaposleni na isto pitanje u istoj službi imaju drugačiji odgovor na ovo pitanje. To ne znači da i dalje ne postoji proces, već da svako ima svoj proces koji sledi pri obavljanju dnevnih poslovnih zadataka.

Veliki izazov i veliki poslovni problem. Što bi rekli: svaka dlaka vodi svoju politiku! Nije baš poželjno ni kada je frizura u pitanju, a šta reći za poslovne procese u firmama. Informacioni sistem može pomoći da se određeni, poželjno ključni procesi standardizuju, unificiraju i odvijaju na predvidljiv, jasan, merljiv i adekvatan način.

Informacije ili koliko verzija istine sme da postoji?

Poznat scenario: prodaja dogovori jedno, nabavka poruči drugo, a kupac dobije treće? Šta je mogući uzrok?

Većina preduzetnika se u dobroj meri oslanja na osećaj pri donošenju važnih poslovnih odluka. I to je dobra stvar, ali koliko kompanija može sebi priuštiti luksuz da se za svakodnevno poslovanje svaki pojedinačni zaposleni oslanja na osećaj?

Kako izbeći ovakve situacije i koliko informacioni sistem u tome može pomoći?

Komunikacija ili kako da svako u svakom trenutku ima sve potrebne informacije za obavljanje posla?

Iz našeg iskustva najviše vremena se troši na neadekvatnu komunikaciju.

Poslovna komunikacija se najčešće odvija putem elektronske pošte. Statistika kaže da prosečan poslovni korisnik primi oko 90 email poruka dnevno od kojih je 14 spam, a 70 validnih i da pošalje 33 poruke. Dakle dnevno razmeni/pročita/prihvati/odbaci oko 120 email poruka.

Ako je za prosečnu email poruku potreban samo 1 minut to znači da 120 minuta radnog vremena potroši na email komunikaciju. To je 2 sata od 8-o časovnog radnog vremena. Svaki dan!

Kako efektivnom komunikacijom uz adekvatnu razmenu informacije uštedeti vreme? To je ozbiljan izazov za svakog pojedinca!

Kontrola ili gde su poluge i kako ih iskoristiti?

Ako znamo gde su pare, imamo definisane procese i organizovan posao koji generiše adekvatne informacije i podstiče konstruktivnu komunikaciju, moći ćemo da kontrolišemo svoje poslovanje.

Sad razmislimo malo dublje: šta u stvari znači kontrola i zašto je potrebna? Postoje različite definicije kontrole, ali se svi slažu u suštinskom razumevanju: moć da se utiče na ili usmerava na ljude, događaje, aktivnosti radi ostvarivanja ciljeva.

Ako kompanija ima cilj, jasno je zašto je potrebna kontrola: za ostvarenje tog cilja. Kako ERP pomaže?

Kako poslovni softver može rešiti ove probleme?

Odgovor na ovo pitanje ostavljamo za čitaoce koji preuzmu naš vodič:

Brzi vodič:

U ovom vodiču saznaćete o:

  • Finansijama ili gde su pare?
  • Procesima ili šta bi svi mogli da rade na isti način svaki put?
  • Informacijama ili koliko verzija istine sme da postoji?
  • Komunikaciji ili kako da svako u svakom trenutku ima sve potrebne informacije za obavljanje posla?
  • Kontroli ili gde su poluge i kako ih iskoristiti?
  • Kako poslovni softver može rešiti ove probleme?
Preuzmi VODIČ!

U ovom vodiču obradićemo 5 najčešćih problema koje muče kompanije a koje bi poslovni softver mogao ili čak trebalo da reši. Za početak obrađena je tema finansija i upravljanje finansijama što je očigledna prednost upotrebe poslovnog softver, ali pored te obrađene su i teme poslovnih procesa, efikasnosti, kontrole, informacija i komunikacije koje poslovni softver takođe može da reši!

Srećno!

Vaš Melany Software

P.S. Budimo realni: većina kompanija nema ERP probleme, ali isto tako većina kompanija ima poslovne probleme od kojih se neki mogu rešiti adekvatnom primenom ERP rešenja!

Vodič - Kako izabrati poslovni softver ako ste prevazišli postojeći

Tokom vremena kompanije rastu i razvijaju se. Potrebe se menjaju, kao i zahtevi. U ovom vodiču ćemo se osvrnuti na potrebe kompanija koje su prevazišle poslovno rešenje i u potrazi su za novim, drugačijim, adekvatnijim rešenjem.

Balans Saventik

Balans savetnik - Delimo iskustvo sa vama već 10 godina! Sada i u blog formatu. Nadamo se da ćete naći korisne informacije i savete. Trudićemo se da redovno objavljujemo, a nadamo se da ćete nas rado i redovno čitati! Do sledeće objave!