Kako izabrati softver za poslovanje ako ste prevazišli postojeći?

U poslednjih 10 godina često smo imali prilike da razgovaramo sa kompanijama na temu promene poslovnog softvera. Kompanije su nam se obraćale kao jednom od proizvođača poslovnog softvera u svojoj potrazi sa adekvatnim rešenjem za svoje poslovanje. Ti razgovori, sastanci i diskusije poslužile su nam kao osnov za kreiranje brzog vodiča na ovu temu: Kako izabrati softver za poslovanje ako ste prevazišli postojeći?

Vratimo se na trenutak na osnovne stvari. Svako kada bira nešto, čini to iz određenog razloga. Razlozi mogu biti razni, a svako za sebe može da napravi listu i svesnih i nesvesnih razloga. Kompanije koje su nam se obraćale najčešće su to radile zbog toga što su počele da osećaju da ih postojeće rešenje na neki način ograničava, sputava ili koči u daljem razvoju. Razgovorom sa njima tokom svih tih sastanaka shvatili smo da postoji neka vrsta šablona, odnosno puta kojim svaka kompanija pre ili kasnije pođe, bar kada je reč o izboru novog poslovnog rešenja.

Skoro svaka kompanija sa kojom smo do sada imali prilike da razgovaramo, a sa mnogima i da sarađujemo kasnije, skoro po pravilu imala je neku od dilema. Za početak tu je osećaj na nešto nedostaje, nije do kraja jasno šta, ali je osećaj tu. Pitanje je kako utvrditi šta nedostaje u postojećem softveru kako bi se ti nedostaci izbegli u sledećem. Dodano, važno je utvrditi da li je to samo osećaj ili su to stvarna ograničenja koja je neophodno otkloniti u sledećoj iteraciji. Sve to pomaže da se predvide buduće potrebe i izbegnu potencijalna buduća ograničenja. Poslovna strategija mora da bude usaglašena sa IT strategijom, a posebno sa poslovnim softverom kao kičmom organizacije.

Dakle, imamo četiri ključne faze u prepoznavanju ograničenja:

  1. Osećaj da nešto smeta
  2. Razmotrite ograničenja
  3. Odlučite šta ste prevazišli
  4. Predvidite buduće potrebe

U finalnoj fazi, kompanije razmatraju potencijalna rešenja i donose odluku. Odluka može biti i da se ništa ne menja, da budemo do kraja jasni. U posebnom delu vodiča obradili smo delove na koje posebno obratiti pažnju prilikom razmatranje poslovnog softvera i izboru novog.

Preuzmi besplatan vodič:

Saznajte:

  • Kako da sagledate potencijalna ograničenja postojećeg rešenja?
  • Kako da predvidite buduće potrebe?
  • Kako da odlučite šta ste prevazišli?
  • Na šta obratiti pažnju?
  • I još mnogo toga…
Preuzmi vodič!

Suština ovog vodiča je u sledećem:

Tokom vremena kompanije rastu i razvijaju se. Potrebe se menjaju, kao i zahtevi. U ovom vodiču ćemo se osvrnuti na potrebe kompanija koje su prevazišle poslovno rešenje i u potrazi su za novim, drugačijim, adekvatnijim rešenjem.

Iz naše dugogodišnje prakse izvukli smo ključne tačke, ako baš hoćete, ključne momente koje kompanije treba da uzmu u obzir prilikom promene poslovnog softvera.

Ipak, na početku pitanje: Kako da znam da sam prevazišao postojeće rešenje i da treba da krenem u potragu za novim?  Dodatna dilema: zar to nije nešto što knjigovođa koristi, šta će to meni?

Upravo zbog ovih i sličnih pitanja, odlučili smo se da napišemo ovaj kraći vodič koji će, nadamo se, pomoći u potrazi.

Srećno!
Vaš Melany Software tim

Vodič - Kako izabrati poslovni softver ako ste prevazišli postojeći

Tokom vremena kompanije rastu i razvijaju se. Potrebe se menjaju, kao i zahtevi. U ovom vodiču ćemo se osvrnuti na potrebe kompanija koje su prevazišle poslovno rešenje i u potrazi su za novim, drugačijim, adekvatnijim rešenjem.

Balans Saventik

Balans savetnik - Delimo iskustvo sa vama već 10 godina! Sada i u blog formatu. Nadamo se da ćete naći korisne informacije i savete. Trudićemo se da redovno objavljujemo, a nadamo se da ćete nas rado i redovno čitati! Do sledeće objave!