Kako održati balans u maloprodaji?

Postići ravnotežu u poslovanju je želja svakog preduzeća. A izbor softvera koji će da vas prati kroz dugi niz godina ne remeteći tu ravnotežu, a uvek na način koji vam je potreban, je izuzetno važan. Zato upoznajmo Melany Software Team i njihov Balans ERP – specijalno dizajniran za maloprodaju.

Četrnaest godina razvoja i preko 300 firmi korisnika su više nego dovoljan razlog da kažemo kako je Melany Software Team sa svojim Balans ERP‑om našao pravu ravnotežu koja je tako neophodna da se poslovanje održi i u ovako teškim vremenima. Ne, ne mislimo na poslovanje Melany‑ja, već na poslovanje brojnih preduzetnika i preduzeća od onih najmanjih do onih prilično velikih, koji koriste ovaj ERP.

Tajna uspeha Balans ERP‑a je u konceptu koji je tako postavljen da kroz dugi niz godina prati potrebe razvoja jednog preduzeća. U fokusu su (ali ne i isključivo) preduzetnici i preduzeća orjentisana ka maloprodaji i servisnim uslugama, koja od samog početka imaju ambicije da razvijaju i šire svoj posao. A, kako postoje one firme koje prodaju i servisiraju sopstvene proizvode, to i proizvodnja nije zaboravljena. I, pritom koncept samog softvera je takav da dodavanje i novih funkcionalnosti u sistem ne zahteva velike akcije. Dovoljno je samo dodati novu komponentu, podesiti parametre i odmah će sve da proradi.

balans-buducnost-maloprodaje

Uvek po meri

Pokrećete novi posao i otvorili ste jednu prodavnicu – butik, prodaju i servis za mobilne telefone, samoposlugu, da pomenemo samo neke oblasti u kojima je Balans ERP stekao visoku reputaciju. Računar sa fiskalnim štampačem može da obavi sve što vam je potrebno da biste izdavali račune i vodili poslovne knjige. Postoji sijaset mogućnosti u izboru softvera, a Balans ERP se od svih njih razlikuje po tome što omogućava lak rad u intuitivnom korisničkom okruženje, gde se sve obavlja uz samo jedan ili dva klika mišem. A, ako ste iole ambiciozniji i razmišljate da posle prve otvorite drugu prodavnicu, tu je Balans svoj na svome, jer za njega njega ne postoji ograničenje u broju maloprodajnih, veleprodajnih i servisnih objekata koje će da poveže u jedinstvenu poslovnu celinu. Problema nema ni ako, pored prodaje na veliko i malo ili servisiranja imate i proizvodnju, pošto postoje razvijene funkcionalnosti i za ovaj vid delatnosti.

Vašu poslovnu kuću ste gradili kao što deca slažu kockice. Očigledno, pravi izbor, kada je softver u pitanju je da izaberete neki koji, takođe može da se gradi dodavanjem malih „kockica“ i to u onom trenutku kada vam je potrebna neka nova funkcionalnost ili novo radno mesto, bez obzira gde se nalazi. Balans ERP je pravi izbor upravo u takavim situacijama. Rast softvera prati razvoj poslovanja, bez ikakvih aktivnosti koje remete svakodnevni rad i sve to uz kontrolisane, ili još bolje rečeno minimalne troškove.

Mala tajna

Tajna Balans ERP‑a se krije u konceptu koji je usmeren upravo u ovom pravcu i svoje prednosti je dokazao kroz brojne implementacije u preduzećima koji su krenuli od jednog objekta, a danas imaju lanac prodavnica širom zemlje. I oni koji su se zadržali na samo nekoliko objekata u jednom gradu osetili su velike prednosti jer su sve neophodne informacije dostupne sa svakog mesta i u svakom trenutku.

Oslanjajući se na proverene i širom prisutne standarde u softverskoj industriji, Balans ERP je lako proširiv novim funkcionalnostima, a isto važi kada se neki deo softvera unapredi. Kao što smo ranije rekli, sve liči na Lego i u tim slučajevima dovoljno je samo dodati ili zameniti jednu komponentu i da sve što vam je potrebno bude i dostupno.

Druga važna karika u lancu prednosti Balans ERP‑a je koncept razmene podataka, tako napravljen da istovremeno omogućava razmenu podataka između udaljenih lokacija i kreiranje sigurnosnih kopija. Za korisnike sistema, ceo proces je transparentan i softver će sam u zadatim vremenskim intervalima i kada je dostupna Internet veza, poslati i preuzeti neophodne podatke. Za to možete da koristite usluge Melany transportnog servera ili servera postavljenog u vašem data centru.

Tri verzije Balansa

Balans ERP postoji u tri verzije. Balans Mini je prilagođen malim preduzećima i preduzednicima sa jasnom vizijom razvoja svog poslovanja. Srednja opcija, Balans Office, je prilagođena firmama koje su dostigle onaj nivo razvoja kada dotadašnje poslovno rešenje više ne može da podmiri sve potrebe i potrebo je preći na novi softver koji može da prati vaše trenutne i buduće potrebe. Najviši nivo je Balans Pro skrojen po meri preduzeća sa razgranatim poslovnim sistemom.

Na kraju treba reći da će, ako ste krenuli od Balansa Mini, rast sistema pratiti rast vašeg poslovanja, sve do najkompleksnije konfiguracije, a da pritom nikada nećete morati da prođete kroz uvek komplikovan proces tranzicije sa manjeg na veći poslovno‑informacioni sistem.

Milan Bašić (Objavljeno u časopisu PC#215)

Vodič - Kako izabrati poslovni softver ako ste prevazišli postojeći

Tokom vremena kompanije rastu i razvijaju se. Potrebe se menjaju, kao i zahtevi. U ovom vodiču ćemo se osvrnuti na potrebe kompanija koje su prevazišle poslovno rešenje i u potrazi su za novim, drugačijim, adekvatnijim rešenjem.

Balans Saventik

Balans savetnik - Delimo iskustvo sa vama već 10 godina! Sada i u blog formatu. Nadamo se da ćete naći korisne informacije i savete. Trudićemo se da redovno objavljujemo, a nadamo se da ćete nas rado i redovno čitati! Do sledeće objave!